Λαχανά 5 - Λήμνου,  38 334, Βόλος
Τηλ.:(+30) 24210 28251
Fax:(+30) 24210 28255
e-mail: secretariat@anevo.gr