Έργα - Μελέτες
Σύμφωνο των Δημάρχων
Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο πλαίσιο του Σύμφωνου των Δημάρχων....περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολικά κτίρια
Διερεύνηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου....περισσότερα

JESSICA
Διερεύνηση και προετοιμασία κατάθεσης προτάσεων έργων του Δήμου Βόλου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA....περισσότερα

Εξοικονομώ ΙΙ
Διερεύνηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Βόλου και σύνταξης πρότασης για υποβολή στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» του ΥΠΕΚΑ....περισσότερα

Διερεύνηση των συνθηκών μετακινήσεων και στάθμευσης των εργαζομένων του κέντρου της πόλης του Βόλου
Μελέτη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις υποδομές στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και τη διεξαγωγή έρευνας ερωτηματολογίων, ώστε να προσδιοριστεί η διάρθρωση των μετακινήσεων από το σπίτι στη δουλειά και αντίστροφα, οι συνήθειες και αντιλήψεις των εργαζομένων του κέντρου, να σκιαγραφηθούν προτάσεις και λύσεις από τους πολίτες και να δοκιμαστούν αντιδράσεις στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων....περισσότερα

Δραστηριότητες ορεινού αθλητικού τουρισμού
Πρόταση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού τουρισμού στο Πήλιο....περισσότερα