Συνέδρια

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ) TRANSURBAN
Ανάπτυξη συστημάτων δημοσίων συγκοινωνιών για την αστική αναζωογόνηση.Στο Πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IIIC Βόλος 8 - 9 Νοεμβρίου 2007, Αμφιθέατρο ΤΕΕ Μαγνησίας...περισσότερα

Τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HERMES
Πολιτισμός και Νέα Μέσα για τη Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη...περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΜ 23 - 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005
Η δημιουργία συστήματος τραμ για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου αποτελεί όραμα προοπτικής για την πόλη που σχετίζεται την εξέλιξή της σε ένα δυναμικό Ευρωπαϊκό κέντρο και το στόχο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης...περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HERMES - ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Συνάντηση στη Βουδαπέστη, 17 - 19 Φεβρουαρίου 2005 ...περισσότερα