Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για εγγραφή στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόλου. Α.Ε."...περισσότερα

Μέχρι τις 30/6/2014 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την Πράξη
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤοπΣΑ Βόλου, προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη «+Εργασίες Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο» που υλοποιείται στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ), παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 30/6/2014...περισσότερα

ΤΟΠΕΚΟ - Πίνακας Τελικής Κατάταξης Υποψηφίων
Πίνακας Τελικής Κατάταξης Υποψηφίων για την υλοποίηση του έργου: «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο»...περισσότερα