Προφίλ Εταιρείας | Δ.Σ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΒΟ

 1. Ανδρέας Ζέρβας, Πρόεδρος της ΑΝ.Ε.ΒΟ.
 2. Απόστολος Γαλάτης, Αντιπρόεδρος της ΑΝ.Ε.ΒΟ.
 3. Σκλιάς Γεώργιος Διευθύνων Σύμβουλος
 4. Τσακανίκας Απόστολος Μέλος
 5. Καναβός Απόστολος Μέλος
 6. Βαλκαμελής Κων/νος Μέλος
 7. ΠαπαΪωάννου Απόστολος Μέλος
 8. Μαρέδης Ιωάννης Μέλος
 9. Βαλιανάτος Χριστόφορος Μέλος
 10.  Ζαρκάδας Ηλίας Μέλος
 11. Αποστολάκης Ιάσονας Μέλος 
 12. Πράττος Γεώργιος Μέλος